Birgitte Janischefska

Familie- og Psykoterapeut MPF Pårørendekonsulent

At være pårørende

Hver tredje dansker lever med langvarige helbredelsesproblemer –psykiske eller fysiske. som pårørende udvikler du selv ofte symptomer, som fx stress eller depression og mistrives i  dagligdagen på grund af den konstante belastning. Magtesløshed og dårlig samvittighed overtager  hverdagen, og som pårørende bliver du tynget af både skyld og skam.

I ethvert liv er der talrige tab. Som pårørende oplever du en sorg og et tab, som er nødvendig at bearbejde følelsesmæssigt og mentalt for at kunne fortsætte et liv i nogenlunde balance. 

Det kan være svært at leve med det nye livsvilkår, som kræver en accept, for at kunne agere og leve med det nye. Det kan det føre dig videre så du lærer at kunne adskille dig fra den, der er ramt af sygdom og dermed sætte egne grænser og passe på sig selv.

Sorg kan vise sig på mange forskellige måder, som vrede, tristhed, angst eller skyld alt efter, hvilke overlevelsesmønstre vi har med os. 

Det er en stor udfordring at være pårørende, du er altid klar og parat til at gribe ind, for hvad sker der lige om lidt? Du kan have følelsen af at være i konstant alarmberedskab. 

Samtidig skal du ofte agere som blæksprutte og have mange bolden i luften. Psykiatrien kan virke som en jungle og det samme gælder kommunen. Som pårørende kan du føle dig utilstrækkelig og fortabt i en kamp mod regler som f.eks. tavshedspligt og manglende inddragelse som pårørende.

Se link fra Bedre psykiatri om at være pårørende: http://www.bedrepsykiatri.dk/vidensbank/paaroerende/paaroerende/

Kan du genkende dig selv i disse udsagn?

 • Føler du dig magtesløs?
 • Har du ikke overskud, og magter du ikke social samvær?
 • Føler du dig ensom og alene i kampen om din kære?
 • Er du tynget af skyld og skam? Og er i tvivl om du gør nok og det rigtige?
 • Er det svært at have det sjovt, når din nærmeste er syg?
 • Lærer jeg nogensinde at leve med det her? Er du ved at gå til af sorg? 
 • Oplever du at dit liv er sat på ”stand by”?
 • Er du ved at gå til af bekymring?
 • Har du svært ved give dig lov til at have det sjovt i hverdagen?
 • Er du medsyg?
 • Bliver en ramt i familien rammes hele familien!
Pårørendekonsulent Janischefska

Om mig

Jeg er uddannet familie- og psykoterapeut hos Dansk Familieterapeutisk Institut.
Desuden er jeg uddannet socialpædagog og har over 30 års erfaring. Jeg har primært arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier. Jeg har altid været optaget af at arbejde med mennesker og været nysgerrig og undersøgende omkring tilknytningsmønstre og deres reaktioner. Jeg kender indgangene til det offentlige system, har en omfattende viden inden for psykiatriområdet og har i mit arbejde beskæftiget mig både inden for misbrug og kriminalitet.
Jeg er frivillig i Bedre Psykiatri, hvor jeg er med til at gøre en indsats for at forbedre forholdende både for de pårørende og patienterne i psykiatrien.
For at holde mig fagligt opdateret, deltager jeg løbende i kurser og uddannelsesforløb og modtager løbende supervision.
Jeg er født 1966 og bor i København. Jeg har to voksne børn: en datter født i 1986 og en søn født i 1992.

Jeg er selv pårørende, og her mener jeg både pårørende til min søn, som lider af skizofreni, men ikke mindst er jeg også pårørende til min datter.
Min datter har et dejligt, velfungerende liv, men da hendes bror/min søn blev syg, påvirkede det også vores forhold. Derfor har det været vigtigt for mig at få støtte og hjælp, så jeg kunne komme videre, og ikke kun var ”mor til en psykisk syg”. Det var vigtigt at lære at kunne adskille – og distancere mig fra min søns sygdom for samtidig at være almindelig mor til min datter.
Min søn fik diagnosen skizofreni, da han lige var fyldt 18 år. Dette blev starten på utallige indlæggelser og kampen for at blive hørt og inddraget i et psykiatrisk system.
Min verden brød sammen. Jeg var en mor i chok og sat total ud af spillet som hans mor og den, der fik adgang til at hjælpe ham. Som pårørende skulle jeg pludselig lære at passe på mig selv og holde sammen på en hverdag og en familie.

Den krise og sorg, der ramte mig har fået konsekvenser for resten af mit liv. Mange oplever som jeg, at det bliver et livsvilkår, hvor man som pårørende befinder sig i en eksistentiel grænsesituation, som er en voldsomt belastende tilstand, der sætter sine spor.
Arbejde, familie og ens sociale liv falder fra hinanden, og man føler sig helt alene. Det har været en lang og sej proces at finde mine ben i et nyt liv med en søn ramt af en psykisk sygdom.

Min søn er stadig syg, men jeg har fået mit liv tilbage, hvor min søn ikke bliver årsag til- eller undskyldning for, at mit liv ikke kan fungere og hænge sammen. Det ståsted har jeg kun kunnet opnå via massiv hjælp og støtte, og derfor ser jeg det som min fornemmeste opgave at hjælpe andre derhen, hvor de som pårørende har mod på egen tilværelse.

 
 

Min tilgang

Jeg arbejder ikke ud fra en bestem terapeutisk retning. Hvilken retning vi skal, aftaler vi sammen ved første møde og følger op undervejs. Jeg tager udgangspunkt i, hvad der rører sig nu og her. Jeg ligger vægt på en åben og nysgerrig tilgang. Samtalen kan være støttende og vejledende, eller der kan være behov for at se nærmere på det mønster og de følelser der gør sig gældende. Det kan fx være, at der er en sorg, der skal arbejdes med før vi kan se på hvordan du konkret kan blive bedre til at passe på dig selv. Som udgangspunkt arbejder jeg ud fra de ressourcer, du har med dig og kan bygge videre på. Du møder modgang, smerte, frustrationer og sorg på din vej. Det handler om at skabe balance mellem det lette og det svære, kærlighed og had, det lyse og det mørke. Så tror jeg på, at grunddynamikken til et godt liv er lagt.

 •  

Jeg tilbyder

Individuelle samtaler

Kan variere fra et længere samtaleforløb eller konkrete problemstillinger. Alle kan have gavn af at se på deres mønstre, få taget pulsen på familielivet eller deres parforhold. 

Familie- og parsamtaler

Bliver en syg i familien, bliver hele familien ramt. Derfor kan det være vigtigt at få talt om de nye livsvilkår og roller, der er opstået i familien. 

Pårørendegrupper (max 6 personer/ min 4 personer)

I en gruppe møder du ligesindede. Det at blive set og hørt, bliver mere tydelig og mærkbar i en gruppe, og dermed forstærket.

At føle sig genkendt og forstået af ligestillede og mærke, at ens livserfaringer kan komme andre til gavn kan have stor betydning.

Hele ideen med gruppearbejde er, at bringe mennesker sammen, som umiddelbart kan genkende sider af deres egen livssituation hos hinanden og derved mobilisere evnen til at hjælpe sig selv , samtidig med at hjælpe andre.

Praktisk

PRISER
Individuelle samtaler: 800 kr. / 60 min.
Familiesamtaler: 1200 kr. /90 min.

Gruppeforløb: 2200 kr. / 5 x 120 min.

AFBUD
Ved afbud skal der gives besked 24 timer inden vores aftale ellers betales den fulde pris.

TAVSHEDPLIGT
Alle samtaler er fortrolige og jeg har tavshedspligt

PRAKISADRESSE

NOR, Hejrevej 30,3.sal , 2400 København

Kontakt mig

Birgitte Janischefska

Mail: bjanischefska@gmail.com
Tlf: +45 61155027